Product inquiry
平安城象嵌 桔梗唐草図鍔

Tokubetsuhozon TousouguHeianjo Zougan TsubaNo.568725

Heianjo zougan Kikyou Karakusazu Tsuba

300,000yen(tax included)